kolmapäev, 9. november 2016

Pädevuste hindamine

ÜL 2
Haridustehnoloogiliste pädevuste hindamine
Tutvusin ISTE haridustehnoogiliste pädevustega.
Töö- ja õppeprotsesside kujundamine digiajastul, innovaatiline professionaal - selles valdkonnas tunnen ennast kõige kehvemini, tegelikult ei ole tugevusi üheski valdkonnas.
1) Demonstreerin vilumust tehnoloogiliste süsteemide kasutamisel ja olemasoleva teadmuse ülekandmisel uutele tehnoloogiatele ja situatsioonidele; mul puudub vilumus tehnoloogiliste süsteemide kasutamisel. Koostöös õpilastega saame hakkama teatud keskkondades, kuid peaks arendama tehnoloogiarikkaid õpikeskkondi, mis tõstaksid õpimotivatsiooni.
2) teen õppijate õpiedukuse ja innovaatilisuse toetamiseks koostööd - kolleegidega kindlasti, kogukonnaga vähem.
3) edastan efektiivselt asjakohast informatsiooni ja ideid õppijatele, vanematele ja kolleegidele, kasutades digiajastu erinevaid meediume ja formaate; oskuste piires kindlasti, ärgitan ka õppijaid kasutama erinevaid võimalusi, mida nad valdavad.
4) kujundan ja soodustan uurimistegevuse ning õppimise toetamiseks tänapäevaste ja tulevaste digitaalsete vahendite efektiivset kasutamist, et leida, analüüsida, hinnata ja kasutada erinevaid infoallikaid: siin toetan õppijaid oma teadmiste kohaselt ja arvestan ka õppijate ettepanekuid.

Leian, et peaksin läbima III koolitusmooduli "Õppeprotsess digiajastul, kus käsitletakse õppeprotsessi kaasajastamist erinevate digivahenditega. Arvan, et peaksin õppima planeerima enda tööd sellest lähtuvalt. Olen huvitatud tutvumisest digivahenditega, mis toetavad ning hõlbustavad uurimistöö tegemist. 
Tegelikult tuleb oskuste omandamiseks läbida teisedki moodulid.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar